JURIDISK MEDDELELSE

OPHAVSRET

Ophavsret © 2021 Nissin Foods GmbH.
Alle rettigheder forbeholdes.

Indholdet på dette websted er beskyttet af ophavsret. Indholdet på dette websted må ikke gengives i nogen form (fotokopi, mikrofilm eller anden proces) eller behandles, duplikeres eller distribueres via elektroniske systemer, medmindre det modsatte udtrykkeligt er angivet ved skriftlig tilladelse fra Nissin Foods GmbH.

ANSVARSFRASKRIVELSE

Dette websted viser den midlertidige status for en kontinuerlig arbejdsproces. Selvom den største omhu er taget ved at samle oplysningerne på vores websted, kan Nissin Foods ikke garantere, at de er opdaterede, korrekte eller komplette. Dette gælder også for alle forbindelser (“links”), som dette websted refererer direkte eller indirekte til. Nissin Foods GmbH er ikke ansvarlig for indholdet af en side, der nås via et sådant link.

Nissin Foods kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for skader af nogen art som følge af brugen eller i forbindelse med brugen af oplysningerne her, det være sig direkte eller indirekte skade eller følgeskader, herunder tabt fortjeneste eller skade som følge af tabet af data.

Vi forbeholder os ret til at ændre oplysningerne på denne server uden forudgående varsel. Alle tilbud er uforpligtende.

MÆRKER OG VAREMÆRKER

Alle mærker og varemærker, der er nævnt på dette websted, er uden forbehold underlagt bestemmelserne i den gældende mærkningslov og, hvis relevant, ejerskabsrettighederne for den respektive registrerede ejer.